Zjazd Hufca

Podaję do wiadomości, że uchwałą nr 3/2019 z dnia 03.10.2019 r. Komenda Hufca ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej zwołała Zjazd Hufca w dniu 17.11.2019 r. (niedziela) o godz. 16:00 w siedzibie Hufca ul. Sienkiewicza 13 w Dzierżoniowie.

Rozkaz zjazdowy oraz uchwała w dziale rozkazy.